Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2009 и 2010 г.
13/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2009 и 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 63, ал. 1 и 2 на Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Определя деветчленна комисия, която да одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2009 и 2010 г.

2. Избира състав на комисията, както следва:

Председател:      Димитър Борисов Главчев – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.

Членове:            Ваня Донева Георгиева – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;

                       Димитър Ангелов Горов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България;

                       Ердоан Мустафов Ахмедов – народен представител от Парламентарната група на Движение за права и свободи;

                       Кирчо Димитров Димитров – народен представител от Парламентарната група на „Синята коалиция“;

                       Любомир Владимиров Владимиров – народен представител от Парламентарната група на партия „АТАКА“;

                       Дарин Величков Матов – независим народен представител;

                       Зоя Кънчева Петрова – дипломиран експерт-счетоводител;

                       Виолета Петрова Михайлова – дипломиран експерт-счетоводител.

3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да представи в Народното събрание до 31 март 2012 г. за разглеждане.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 януари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

653