Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет
30/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Икономическия и социален съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за Икономическия и социален съвет

РЕШИ:

Избира Лалко Стойчев Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет с мандат 4 години, считано от 25 април 2012 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1158