Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
08/02/2012

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

В срок до 24 февруари 2012 г., 18,00 ч., народните представители могат да правят предложения за избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1530