Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
22/02/2012

 


РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Предсрочно прекратява мандата на Нели Петкова Нешева като управител на Националната здравноосигурителна каса.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

2166