Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
10/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Георги Иванов Андонов като член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.

2. Избира Златко Димитров Тодоров за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

4029