Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по здравеопазването
10/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Комисията по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Даниела Анастасова Дариткова-Проданова за председател на Комисията по здравеопазването.

2. Избира Галина Стефанова Милева-Георгиева за зам.-председател на Комисията по здравеопазването.

3. Избира Светомир Константинов Михайлов и Станка Лалева Шайлекова за членове на Комисията по здравеопазването.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

4031