Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2011 г. - 31.12.2011 г.
05/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2011 г. – 31 декември 2011 г.

 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Приема за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2011 г. – 31 декември 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 юли 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6687