Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, както и за председател и заместник-председател
15/06/2011

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, както и за председател и заместник-председател

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:

Избира за членове на Комисията за защита от дискриминация, както следва: Атанас Георгиев Мусорлиев, Баки Хасанов Хюсеинов, Кемал Еюп Адил, Ана Владимирова Страшимирова, Сабри Салиев Ахмедов.

Избира за председател на Комисията за защита от дискриминация Ана Владимирова Страшимирова.

Избира за заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация Баки Хасанов Хюсеинов.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 12 юли 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

6757