Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.
28/05/2012

 


РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 18 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9768