Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
01/11/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 35б, ал. 2, 5 и 6 и чл. 35в, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит

РЕШИ:

1. Избира за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори:

– Тодор Димитров Шопов,

– Иван Кунчов Мавров,

– Огнян Георгиев Симеонов.

2. Мандатите на избраните членове започват от 15 ноември 2012 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 7 ноември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

10352