Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
08/11/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Красимир Георгиев Ципов за председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

2. Избира Пламен Дулчев Нунев за заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

3. Избира Румен Иванов Иванов за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 14 ноември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10577