Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.
22/11/2012

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Отменя Решението на Народното събрание от 31 октомври 2012 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 85 от 6 ноември 2012 г., за избор на Венета Петрова Петрова-Марковска за съдия в Конституционния съд на Република България, поради неполагане на клетва и невстъпване в длъжност.

2. Открива нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 22 ноември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10798