Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и в чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната
04/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28“ и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и в чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28“ и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и в чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната.

2. Комисията се състои от 8 народни представители, избрани на паритетен принциппо двама от всяка парламентарна група.

3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва:

Председател:   Венцислав Асенов Лаков.

Членове:   Антон Константинов Кутев,

                       Жельо Иванов Бойчев,

                       Владислав Иванов Горанов,

                       Ивайло Ангелов Московски,

                       Маргарита Николаева

                       Николова,

                       Йордан Кирилов Цонев,

                       Рамадан Байрам Аталай.

4. Комисията се избира за срок от един месец.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното сърание: Михаил Миков

4661