Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
14/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

Народното събрание на основание чл.84, т.8 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал.1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и по предложение на министър-председателя на Република България

РЕШИ:

Избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 14 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4904