Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 9, чл. 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАКА.

2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията:

Председател: Атанас Тодоров Мерджанов.

Заместник-председатели:

1. Красимир Христов Янков,

2. Рушен Мехмед Риза,

3. Димитър Василев Аврамов.

Членове:    Атанас Стойнов Пъдев,

Георги Димитров Андреев,

Димитър Стоянов Дъбов,

Кирил Николаев Добрев,

Младен Петров Червеняков,

Мехмед Юмер Атаман,

Хамид Бари Хамид,

Десислав Славов Чуколов.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5096