Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по земеделието и храните
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по земеделието и храните

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 10, чл. 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по земеделието и храните се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАКА.

2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията:

Председател:       Светла Маринова Бъчварова-

                        Пиралкова.

Заместник-председатели:

1. Спас Янев Панчев,

2. Тунджай Османов Наимов,

3. Калина Петрова Балабанова.

Членове:    Георги Христов Борисов,

Добрин Ненов Данев,

Методи Теохаров Костадинов,

Румен Маринов Йончев,

Сияна Атанасова Фудулова,

Веселин Вълев Пенев,

Хами Ибрахимов Хамиев,

Гален Симеонов Монев.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5097