Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по здравеопазването
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 14, чл. 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по здравеопазването се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАКА.

2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията:

Председател: Нигяр Сахлим Джафер.

Заместник-председатели:

1. Емил Димитров Райнов,

2. Тунчер Мехмедов Кърджалиев,

3. Димитър Димчев Димов.

Членове:    Иван Тодоров Ибришимов,

Илия Атанасов Баташки,

Йорданка Колева Йорданова,

Красимир Атанасов Мурджев,

Милка Дончева Христова,

Смиляна Николова Нитова-

Кръстева,

Петър Симеонов Ангелов,

Кристиян Роберт Димитров.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5100