Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 16 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАКА.

2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията:

Председател: Камен Костов Костадинов.

Заместник-председатели:

1. Георги Страхилов Свиленски,

2. Ердинч Исмаил Хайрула,

3. Деница Стоилова Гаджева.

Членове:    Александър Димитров Паунов,

Борислав Гуцанов Гуцанов,

Захари Димитров Георгиев,

Мартин Георгиев Захариев,

Минчо Мънчев Минчев,

Петър Василев Мутафчиев,

Петя Николова Раева,

Ради Николов Стоянов.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5102