Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 21, чл. 16, ал. 1, чл. 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се формира на паритетен принцип и се състои от 12 народни представители – по трима народни представители от всяка парламентарна група.

2. Избира председател от Парламентарната група на Коалиция за България, четирима заместник-председатели – един от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, един от Парламентарната група на Коалиция за България, един от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ и един от Парламентарната група на партия АТАКА, и членове на комисията, както следва:

Председател: Димитър Стоянов Дъбов.

Заместник-председатели:

1. Камен Костов Костадинов,

2. Десислав Славов Чуколов.

Членове:    Сергей Дмитриевич Станишев,

Филип Стефанов Попов,

Халил Реджепов Летифов,

Митхат Сабри Метин,

Димитър Димчев Димов,

Иван Тодоров Димитров.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5106