Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с внесените от Министерския съвет на Република България "Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението"
18/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с внесените от Министерския съвет на Република България „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението“

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и като има предвид, че:

– най-ощетените слоеве от обществото се нуждаят от спешни мерки за подпомагане от страна на държавата;

– е необходимо овладяване ръста на безработицата и подпомагане реализацията на младите хора;

– е нужно въвеждането на швейцарското правило за индексиране на пенсиите от 2014 г.;

– гражданите се нуждаят от защита от монополните структури, функциониращи на пазара; нужни са спешни мерки за борба с контрабандата и престъпните схеми за източване на приходите от ДДС и акцизи за защита на бюджета и конкурентоспособността на икономиката;

– икономиката се нуждае от спешни действия за подобряване на бизнес средата;

– е необходимо да се гарантира използването на европейски средства над 3 млрд. лв. до края на годината;

– е наложително засилване на диалога с работодателските организации, синдикати и неправителствени организации;

– необходимостта от създаване на обществени съвети;

– необходимостта от провеждане на диалог с местните власти;

– необходимостта от нов Изборен кодекс,

РЕШИ:

1. Приема предложените от Министерския съвет „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението“.

2. Възлага на Министерския съвет да отчита пред Народното събрание изпълнението на стабилизационните и неотложни мерки в края на всеки месец.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5083