Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
18/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс.

2. В срок от седем дни комисията приема процедурни правила за работа, които да съдържат механизъм за пряко участие на граждански организации в процеса на обсъждане на проекта.

3. Срокът на действие е три месеца.

4. Комисията се състои от 12 народни представители, избрани на паритетен принцип по трима от всяка парламентарна група.

5. Избира състав на временната комисия, председател и членове:

Председател: Мая Божидарова Манолова.

Членове:    Христо Дамянов Бисеров,

Четин Хюсеин Казак,

Мустафа Сали Карадайъ,

Петър Иванов Петров,

Явор Божилов Нотев,

Павел Димитров Шопов,

Мариана Господинова Тотева,

Филип Стефанов Попов.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 20 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5116