Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България и за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г за избиране на Министерски съвет на Република България
27/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България и за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за избиране на Министерски съвет на Република България (ДВ, бр. 48 от 2013 г.)

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 29 май 2013 г. (ДВ, бр. 48 от 2013 г.)

РЕШИ:

1. Избира Даниела Николова Бобева-Филипова за заместник министър-председател по икономическото развитие.

2. Избира Цветлин Йовчев Йовчев за заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 27 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Зинаида Златанова

5218