Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
11/12/2013

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Теодора Радкова Георгиева като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

2. Избира Снежана Георгиева Дукова за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 януари 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Михаил Миков

377