Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
17/01/2014

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2. Докладът на Временната анкетна комисия да се предостави на главния прокурор на Република България.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 17 януари 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Михаил Миков

379