Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
17/01/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Светлин Димитров Танчев като заместващ член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

2. Избира Ирена Иванова Коцева от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за заместващ член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 23 януари 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Михаил Миков

479