Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване на процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
28/01/2014

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване на процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, започнала с Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 19 декември 2013 г. (ДВ, бр. 111 от 2013 г.).

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 29 януари 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

621