Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
04/02/2014

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Иван Валентинов Иванов като член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

2. Избира Деница Златкова Караджова за председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

3. Избира Дора Илиева Янкова за член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

4. Избира Пенко Атанасов Атанасов за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 февруари 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

861