Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
06/02/2014

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила по прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

1. Министър-председателят представя доклада за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през предходното председателство и задачите на Република България по време на текущото председателство.

2. Изслушват се изказвания от името на парламентарните групи  по 1 представител в рамките на до 10 минути, и на 1 народен представител, нечленуващ в парламентарна група, в рамките на до 5 минути.

3. Присъстващите в пленарната зала членове на Европейския парламент от Република България могат да се изказват при условията по т. 2  по един представител от името на съответната парламентарна група в Европейския парламент в рамките на до 10 минути и на 1 независим член на Европейския парламент от Република България  в рамките на до 5 минути.

4. Изказване на министър-председателя в отговор на изказванията по т. 2 и 3.

5. По доклада на министър-председателя не се приема решение.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 6 февруари 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

866