Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна и попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
18/02/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промяна и попълване състава на Комисията по бюджет и финанси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 14, ал. 4, чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Красимир Неделчев Стефанов като член на Комисията по бюджет и финанси.

2. Избира Даниела Владимирова Савеклиева и Владислав Тошков Николов за членове на Комисията по бюджет и финанси.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1609