Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
18/02/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Даниела Владимирова Савеклиева и Владислав Тошков Николов като членове на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите.

2. Избира Донка Димитрова Иванова и Владимир Иванов Иванов за членове на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1610