Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
04/03/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 14, ал. 4 и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Румен Маринов Йончев като член и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.

2. Избира Александър Димитров Паунов от Парламентарната група на Коалиция за България за член и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1618