Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г.
08/04/2014

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г. е от 17 април 2014 г. до 26 април 2014 г. включително.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 9 април 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

2533