Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
30/04/2014

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Петър Атанасов Курумбашев като народен представител от 24. многомандатен изборен район – София.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 30 април 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

3018