Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довела до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица
30/04/2014

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довела до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довела до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица.

2. Съставът на Времената анкетна комисия се определя на паритетен принцип – по трима народни представители от всяка парламентарна група, от които един председател и двама заместник-председатели.

3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва:


Председател:


Магдалена Ламбова Ташева


Заместник-


 


председатели:


Мустафа Сали Карадайъ и


 


Явор Бориславов Куюмджиев


Членове:


Любомир Владимиров


 


Владимиров,


 


Николай Веселинов


 


Александров,


 


Дурхан Мехмед Мустафа,


 


Петя Николова Раева,


 


Красимир Христов Янков,


 


Филип Стефанов Попов,


 


Данаил Димитров Кирилов,


 


Делян Александров Добрев,


 


Александър Руменов Ненков.4. Временната анкетна комисия се избира за срок от три месеца, считано от датата на създаването й.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 8 май 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Михаил Миков

3170