Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по искането за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая Божидарова Манолова
08/05/2014

 


РЕШЕНИЕ

по искане за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая Божидарова Манолова

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Отхвърля искането за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая Божидарова Манолова.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 9 май 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

3256