Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
18/06/2014

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 29 май 2013 г. (ДВ, бр. 48 от 2013 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 58 от 2013 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава Искра Димитрова Михайлова-Копарова като министър на околната среда и водите.

2. Избира Станислав Димитров Анастасов за министър на околната среда и водите.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Зинаида Златанова

4271