Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на факултет "Обществено здраве и здравни грижи" в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
09/05/2014

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Открива факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

2. Във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ се извършва обучение по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“ от професионално направление „Здравни грижи“ и по специалности от професионално направление „Обществено здраве“.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 27 юни 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4482