Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
08/04/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Цецка Цачева Данговска като член и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.

2. Избира Димитър Борисов Главчев за член и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 16 юли 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4892