Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по инвестиционно проектиране
15/04/2014
РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по инвестиционно проектиране

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Аксения Бориславова Тилева и Владимир Вълчев Митрушев като членове на Комисията по инвестиционно проектиране.

2. Избира Петя Цветанова Аврамова и Цветомир Цвятков Михов за членове на Комисията по инвестиционно проектиране.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 юли 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4922