Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
15/04/2014
РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Петя Цветанова Аврамова, Корнелия Добрева Маринова и Красимира Пенева Анастасова като членове на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.

2. Избира Аксения Бориславова Тилева, Нели Рускова Петрова и Андон Петров Андонов за членове на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 юли 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4923