Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите
27/05/2014
РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Добрин Ненов Данев за председател на Комисията по околната среда и водите.

2. Освобождава Даниел Георгиев Георгиев като член на Комисията по околната среда и водите.

3. Избира Корнелия Добрева Маринова и Емил Ценов Георгиев за членове на Комисията по околната среда и водите.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 юли 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4924