Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане оставката на Министерския съвет
24/07/2014

 


РЕШЕНИЕ

за приемане оставката на Министерския съвет

Народното събрание на основание чл. 111, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема оставката на Министерския съвет.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 24 юли 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

5156