Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на министър-председател на Република България
07/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на министър-председател на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 244 на президента на Република България от 6 ноември 2014 г.

РЕШИ:

Избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

7760