Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Министерски съвет на Република България
07/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Министерски съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Избира:

Румяна Генчева Бъчварова за заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация;

Меглена Щилиянова Кунева за заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси;

Томислав Пейков Дончев за заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика;

Ивайло Георгиев Калфин за заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика;

Владислав Иванов Горанов за министър на финансите;

Веселин Бориславов Вучков за министър на вътрешните работи;

Лиляна Павлова Николова за министър на регионалното развитие и благоустройството;

Николай Нанков Ненчев за министър на отбраната;

Даниел Павлов Митов за министър на външните работи;

Христо Любомиров Иванов за министър на правосъдието;

Проф. Тодор Александров Танев за министър на образованието и науката;

Петър Стефанов Москов за министър на здравеопазването;

Вежди Летиф Рашидов за министър на културата;

Ивелина Веселинова Василева за министър на околната среда и водите;

Десислава Жекова Танева за министър на земеделието и храните;

Ивайло Ангелов Московски за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Божидар Цецов Лукарски за министър на икономиката;

Теменужка Петрова Петкова за министър на енергетиката;

Николина Панайотова Ангелкова за министър на туризма;

Красен Кирилов Кралев за министър на младежта и спорта.

2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 200 на президента на Република България от 5 август 2014 г., са прекратени.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

7762