Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
12/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Прекратява предсрочно мандата на Николай Исаев Попов като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7882