Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване ръководството и състава на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
11/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството и състава на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Десислава Вълчева Атанасова за председател на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Избира Станислав Стоянов Иванов и Методи Борисов Андреев за членове на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7883