Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси
11/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Валентин Иванов Радев и Даниела Владимирова Савеклиева за членове на Временната комисия по бюджет и финанси.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7887