Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.
29/10/2014

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

1. Приема Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.

2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Върховния административен съд констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Временната комисия по правни въпроси.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 12 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7937