Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по икономическа политика и туризъм се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Галя Симеонова Георгиева, Даниела Владимирова Савеклиева, Делян Александров Добрев, Димитър Бойчев Петров, Катя Николаева Попова, Пламен Веселинов Йорданов, Теодора Радкова Георгиева, Петър Георгиев Кънев, Корнелия Петрова Нинова, Жельо Иванов Бойчев, Йордан Кирилов Цонев, Ферихан Илиязова Ахмедова, Делян Славчев Пеевски, Мартин Димитров Димитров, Румен Димитров Христов, Борис Янков Ячев, Полина Кръстева Карастоянова, Чавдар Славчев Пейчев, Любомир Владимиров Владимиров, Кирил Петров Цочев.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Петър Георгиев Кънев;

Заместник-председатели: Даниела Владимирова Савеклиева, Йордан Кирилов Цонев, Полина Кръстева Карастоянова, Любомир Владимиров Владимиров.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8451