Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по бюджет и финанси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по бюджет и финанси се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Владислав Тошков Николов, Даниела Владимирова Савеклиева, Диана Иванова Йорданова, Димитър Борисов Главчев, Евгения Даниелова Ангелова, Красен Георгиев Кръстев, Менда Кирилова Стоянова, Румен Василев Гечев, Алиосман Ибраим Имамов, Йордан Кирилов Цонев, Петър Пандушев Чобанов, Димитър Танев Танев, Корман Якубов Исмаилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов, Георги Александров Ковачев, Николай Веселинов Александров, Борислав Михайлов Борисов.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Менда Кирилова Стоянова;

Заместник-председатели: Диана Иванова Йорданова, Румен Василев Гечев, Димитър Танев Танев, Емил Димитров Симеонов.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8450